SKU  to anglojęzyczny skrót od stock keeping unit. Korzystanie z SKU ułatwia sprzedawcom zarządzanie towarem. Każdy produkt ma swój unikalny SKU. Te same produkty w różnych opakowaniach będą miały różne SKU. To samo dotyczy różnych smaków produktów tego samego producenta.

Did this answer your question?